TR  /  EN

Basından Haberler

Habertürk (26.01.2014) "Sürdürülebilirlik Y jenerasyonunun tercihi"

Alihan Mestci/ amestci@haberturk.com

Çarşamba günü Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’ndan önce yayınlanan Küresel Riskler Raporu’na göre, bu yıl dünya ekonomisi açısından en önemli 10 risk arasında iklim değişikliği 5’inci sırada. İklim değişikliği meselesi sürdürülebilir bir küresel ekonomiyi şart koşuyor.

Nitekim, Davos’ta liderlerin “Dünyayı yeniden yapılandırmak” temasıyla toplandığı saatlerde, İstanbul’da da Küresel Raporlama Girişimi iş ilişkileri koordinatörü Juliette Gaussem, yeni nesil sürdürülebilirlik raporlaması ilkelerini yani “G4”ü açıklıyordu. 1997’de Boston’da kurulan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) küresel sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu.

Sürdürülebilirlik raporlamasını dünyada standart bir uygulama haline getirmeyi misyon ediniyor. Akbank, Akçansa ve Çimsa’nın sponsorluğu ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliğiyle onlarca ülkeden sonra Türkiye’de de yapılan “GRI G4 Lansman Toplantısı”na katılım dünyadaki diğer toplantıların ortalamasından yüksekti. Juliette Gaussem ve bu etkinliği düzenleyen “Türkiye iklim lideri” Tuba Atabey’den sürdürülebilirlik yolculuğunun detaylarını dinledik.

Juliette Gaussem / GRI İş İlişkileri Koordinatörü

Sürdürülebilirlik kavramını son yıllarda daha sık duyar olduk. Şimdi de karşımızda “sürdürülebilirlik raporlaması” gibi bir yöntem var.

Kısaca sürdürülebilirlik raporlaması, yatırımcılara, pay sahiplerine ve diğer paydaşlara şirketin iklim değişikliği ve sınırlı kaynakların kullanımı gibi konulardaki risklerini nasıl yönettiği, kısa ve uzun vadedeki hedefleri hakkında bilgi veriyor.

Bu raporlar nasıl hazırlanıyor?

Küresel Raporlama Girişimi, 2000’den beri sürdürülebilirlik raporlarının nasıl hazırlanacağına dair ilkeler ortaya koyuyor. Bu ilkeleri belirli aralıklarla güncelliyor. Hangi büyüklükte, ülkede veya sektörde olursa olsun her kurum sürdürülebilirlik performansını anlamak ve paylaşmak için GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması rehberini kullanabiliyor. Kurumlar bir veri ve görüş toplama programı oluşturuyor, sürdürülebilirlik performanslarını adım adım takip ediyorlar. Sonra da bu veriler, o kurumun stratejisini şekillendirmek ve performansını iyileştirmek için üst düzey yöneticilere sunuluyor.

Tuba Atabey / SUSTAiNOVA Sürdürülebilirlik Danışmanlık Türkiye Ortağı 

Sizi tanıyalım.

Şirketlere kurumsal ve ürün sürdürülebirliği konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Harvard’da sürdürebilirlik ve çevre üzerine çalıştım. Al Gore’dan eğitim aldım, Türkiye iklim liderlerinden oldum. GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporlamalarının hazırlanmasında Türkiye’de ilk danışmanlık hizmetini verenlerdenim. Sürdürülebilirlik ilkelerinin G4 versiyonunun Türkçe’ye çevrilmesinde görev alıyorum, martta çıkıyor.

Peki Türkiye’nin sürdürülebilirlik raporu nasıl?

2009’dan bu yana Türkiye’de her yıl daha fazla şirket sürdürülebilirlik raporlaması yapıyor. Çünkü, artık yatırımcılar şirketlerin iklim değişikliği ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle doğabilecek riskler karşısında nasıl hazırlık yaptıklarını bilmek istiyorlar. Ekonomik, çevresel ve sosyal etkileriyle ilgili beyan veren şirketlere duyulan güven artıyor. Y jenerasyonu sürdürülebilirlik konusunda çok duyarlı, bu beyanları yapan şirketlerde çalışmayı tercih ediyor

 
Denk Design